THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG
Giá: 0 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ                      

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 4.7m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ                      

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 2.9m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO TRÒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG 12 CHỖ

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG THIẾU NHI - LOẠI 6 CHỖ                      

Kích thước: Tròn 4m x cao 3m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG THIẾU NHI

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018  - LOẠI 18 CHỖ             

  Kích thước: Tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN 18 CHỖ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018  - LOẠI 18 CHỖ              

  Kích thước: Tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG  - LOẠI 16 CHỖ                      

  Kích thước: Tròn 6m5 x cao 5m

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG  - LOẠI 24 CHỖ                      

  Kích thước: Tròn 10m5 x cao 5m6

Giá Liên hệ:   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG  - LOẠI 24 CHỖ                      

  Kích thước: Tròn 10m5 x cao 5m6

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

 

VIDEO ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG  - LOẠI 24 CHỖ