THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI TÀU LƯỢN CAO TỐC

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI TÀU LƯỢN CAO TỐC
Giá: 7 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Cao Tốc 2 Vòng Xoắn. Lắp Đặt Tại Đồng Nai:    chở 18 chỗ ngồi

KT: ngang 16m x dài 40m x cao 5,5m

Tàu Lượn : chở 12 chỗ

KT: ngang 10m x dài 24m x cao 2m5

 

Tàu Lượn 1 Vòng Soẵn: chở 12 chỗ ngồi

kt: ngang 13m x dài 32m x cao 3,5m

 

Tàu Cao Tốc 2 Vòng Soắn:  chở 18 chỗ nghồi

KT: ngang 16m x dài 40m x cao 5,3m