THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC - ( MẪU VIP 2019 )

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC - ( MẪU VIP 2019 )
Giá: 0 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC

loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY BEN THỦY LỰC MẪU HOT 2019  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC - loại 6 máy bay - chở đuợc 24 chỗ

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

        

            VIDEO ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY

                                 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TRÒ CHƠI ĐU QUAY VOI BAY THỦY LỰC

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

  (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY ĐẢO 6 MÁY BAY TRỰC THĂNG                                               KT: 6m x 3m2                                                  Gía : 92,000,000 đ                                                                                        

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO        Loại 24 chỗ               KT: 7m x  3m5

Gía: 145.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO          Loại 24 chỗ                KT: 7m x  3m5   

 Gía: 145.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI ĐU QUAY ĐẢO 6 MÁY BAY

  KT: 6m x 3m2               Gía : 93,000,000 đ