THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC - ( MẪU VIP 2019 )

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC - ( MẪU VIP 2019 )
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC

loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY BEN THỦY LỰC MẪU HOT 2019 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC - loại 6 máy bay - chở đuợc 24 chỗ

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

VIDEO MÁY BAY THỦY LỰC LOẠI 6 MÁY BAY

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

       

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

  (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO        Loại 24 chỗ               KT: 7m x  3m5

Gía: 145.000.000 đ