THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGUA

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGUA
Giá: 54,000,000 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                  Loại 10 con        

KT: rộng 6,3m x cao 3,3m                                      

Gía: 54.000.000 VNĐ

VIDEO ĐU QUAY NGỰA 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                    Loại 8 con           

   KT: rộng  5,5m  x 3,2m                                                         Gía: 48.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                     Loại 8 con           

   KT: rộng  5,5m  x 3,2m                                                         Gía: 48.000.000 VNĐ

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                Loại 15 con                 

 KT: rộng 6m3 x 3,3m                                                       Gía: 68.000.000 VNĐ

 

VIDEO ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                Loại 15 con 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY                       Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú      Kích thước: Tròn 3m     


 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY                       Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú      Kích thước: Tròn 3m     


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY   Loại 6 Xe 

       Kích thước : 3m                                Gía: 39,000,000 đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY                      Loại 6 xe                        

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÁY BAY BEN THỦY LỰC (Loại 6 máy bay 24 chỗ.)

KT: 8m x 3m5                                      Gía: Liên Hệ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ)  giá: liên hệ

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: ngang 2m x dài 3,25m x cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: ngang 2m x dài 3,25m x cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ


 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ


 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: ngang 2m x dài 3,25m x cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ

 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE              Tròn : 2m  x  0,5m                             

Gía : 10,000,000 đ

 

 

 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE              Tròn : 2m  x  0,5m                               

Gía : 10,000,000 đ


 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE               Tròn : 2m  x  0,5m                                

Gía : 10,000,000 đ