THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI DU QUAY NGUA

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI DU QUAY NGUA
Giá: 54,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                    : loại 10 con        

KT: rộng 6,3m x cao 6,3m                                                          Gía:54,000,000 VNĐ

 

VIDEO: TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠIĐU QUAY NGỰA          loại 10 con         KT: rộng 6,3m x cao 3,3m     

Gía:    54,000,000 VNĐ

 

 

VIDEO: TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠIĐU QUAY NGỰA          loại 10 con         KT: rộng 6,3m x cao 3,3m                   

Gía:   54,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                              loại 10 con       

                KT: rộng 6,3m x cao 6,3m                                                    Gía  :   54,000,000 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐAU QUAY NGỰA  8 con                         KT: rộng  5,5m  x 3M,2                  Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA  8 con                         KT: rộng  5,5m  x 3M,2                  Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA  8 con                     

   KT: rộng  5,5m  x 3M,2                  Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA  8 con                        KT: rộng  5,5m  x 3M,2                  Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA        loại 15 con               KT: rộng 6m3 x 3,3m                 Gía: 68,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA        loại 15 con               KT: rộng 6m3 x 3,3m                 Gía: 68,000,000 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  VỊT QUAY (Loại 24 chỗ)    ( MẪU MỚI)     KT: 6m2 x 3m5                 Gía: Liên hệ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay; Loại 6 Xe                       KT: 3m                       Gía: 36,000,000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI ViDeo  Mâm Xoay; Loại 6 Xe                       KT: 3m                       Gía: 36,000,000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay 8 chỗ. Loại 8 xe                     KT: 3m                    Gía: 39.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI   Mâm Xoay 6 thú  (loại 6 chỗ)     Kích Thước: 3m    Gía: 45.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay; Loại 6 Xe                       KT: 3m                       Gía: 39.000,000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI VIDEO MÂM XOAY -  loại 6 xe   -  Gía: 39.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay; Loại 6 Xe                       KT: 3m                       Gía: 39,000,000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay 6 thú  (loại 6 chỗ)     Kích Thước: 3m    Gía: 45.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay 6 thú  (loại 6 chỗ)     Kích Thước: 3m    Gía: 45.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Mâm Xoay 6 thú  (loại 6 chỗ)     Kích Thước: 3m    Gía: 45.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI Máy Bay Ben Thủy Lực (Loại 6 máy bay 24 chỗ.)       KT: 8m x 3m5          Gía: LIÊN HỆ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI VIDEO   ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ)  giá: liên hệ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ)  giá: liên hệ