THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG (MẪU HOT 2018)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG (MẪU HOT 2018)
Giá: 0 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018                     

 (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)     

Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG                   

 (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)     Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

VIDEO MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 
 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG      (Loại 8 Ly)            

 Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m         Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG                        

(Loại 3 ghế nhún, 3 ly xoay)       Kích thước: Tròn 5,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG      (Loại 5 Ly)            

 Cung điện: dữ liệu 4.2m x cao 2.7m  Gía Liên:  036 901 9999